Zvláštne praktiky ministerstva obrany, Globsecu a Univerzity Mateja Bela

05.08.2022 | 19:50
  5
Predseda hnutia Socialisti.sk, bývalý novinár Artur Bekmatov poukázal vo svojom príspevku na sociálnej sieti na to, ako si Naďov rezort obrany objednal od Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vypracovanie štúdie, ktorej obsah neskôr vypracoval militaristický think-tank Globsec, známy ako propagandistická odnož NATO, vychovávajúca si poslušných vykonávateľov agendy Severoatlantickej aliancie.

Narazil som na jednu podivnú objednávku. Ministerstvo obrany chce zistiť do akej miery je zrealizovateľná nová forma civilnej ochrany. Univerzite Mateja Bela dala na takúto štúdiu dotáciu vyše 86 000 eur (zdroj: https://t.ly/uYdY). Po pol roku univerzita zadala vypracovanie väčšiny štúdie subjektu s názvom GLOBSEC s.r.o. Za viac ako 52 000 eur (zdroj: https://t.ly/qpqQ ).

Z celej štúdie zostane univerzite len počiatočné vypracovanie metodiky v priebehu januára 2022 (v hodnote 3448 eur: 1800 eur mzda a 1648 eur výpočtová technika), záverečné odkomunikovanie výstupov štúdie v priebehu decembra (v hodnote 4240 eur: 3420 eur mzdy a 800 eur konferencia) a vypracovanie porovnania s USA, Talianskom, Holandskom a ČR ôsmymi riešiteľmi z UMB (v hodnote 20 850 eur: 14 850 eur mzdové náklady pre max. 8 zamestnancov a 6000 eur na pracovné cesty).

Zvyšok úloh je delegovaný na GLOBSEC s.r.o (historická sonda, popis súčasného stavu, návrh novej koncepcie a časový harmonogram implementácie). Zvláštne je, že už pri podpise zmluvy medzi UMB a MO SR sa pri týchto úlohách uvádzalo, že to bude „externá dodávka vypracovanej analýzy v zmysle verejného obstarávania, ktorú prevezme UMB“. Čiže sa počítalo s delegovaním na niekoho z neakademického prostredia.

Garantom štúdie zo strany UMB je Peter Terem – jeden z prorektorov UMB a zároveň spolupracovník GLOBSECu a jeho „detašovaného pracoviska“ na pôde univerzity pod názvom Globsec academy centre (zdroj: shorturl.at/gqrW9 ). Nečudoval by som sa preto, ak by časť štúdie v réžii UMB vypracovali práve perspektívne euroatlanticky orientované kádre z Globsec academy centre.

Nebudem sa teraz pozastavovať nad výškou jednotlivých položiek. To nechám na posúdenie iným. Mňa zaujíma, prečo má ministerstvo potrebu zadávať vypracovanie podobných štúdii mimo svojich personálnych kapacít spôsobom, keď 80 tisíc eur preveksluje cez univerzitu GLOBSECu.

Veď po voľbách v roku 2020 si Korčok s Naďom vzali na svoje ministerstvá celú jednu generáciu ľudí odchovanú na rôznych Globsecoch a Slovenských inštitútoch pre bezpečnostnú politiku práve s odôvodnením, že po odbornej stránke budú obrovským posilnením pre ministerstvá. Najmä minister Naď si MO obsadil množstvom svojich „odborníkov“. A zrazu ostrieľaní analytici nestačia na vypracovanie jednej štúdie a ministerstvo ju musí delegovať na Globsec a globsecársku omladinu na UMB? Považujem to za ukážkové plytvanie verejnými zdrojmi.

Určite si počkám na výsledný výstup spoločného úsilia riešiteľov z UMB a zamestnancov Globsec s.r.o a so záujmom si ho prečítam (ak ho ministerstvo zverejní). V tejto chvíli však chcem veriť, že nešlo o objednávku samoúčelnej štúdie, cieľom ktorej má byť financovanie vytvárania novej generácie servilných analytikov v réžii jednej eseróčky.

Zdroj: Facebook Artur Bekmatov


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti