Pápež František výrazne posilňuje dohľad nad Opus Dei - tajným spolkom ovládajúcim katolícku cirkev

04.08.2022 | 15:19
  1
Ako skupinu bažiacu po moci vykreslil Opus Dei vo svojich románoch spisovateľ Dan Brown.

Vplyv katolíckej organizácie Opus Dei v cirkvi upadá. Pápež František novými pravidlami, ktoré nadobúdajú platnosť vo štvrtok, posilňuje dohľad nad touto organizáciou, ktorá je prítomná v 60 krajinách sveta, napísal denník El País. Opus Dei je často považovaná za jednu z najvplyvnejších katolíckych skupín, jej predstavitelia však boli často kritizovaní zo sektárstva.

Novými pravidlami obsiahnutými v dokumente Ad charisma tuendum (Na ochranu charizmy) pápež František vykonal niekoľko zásadných zmien vo fungovaní Opus Dei.

Organizácia sa bude vo Vatikáne novo zodpovedať Dikastériu pre klérus namiesto doterajšieho Dikastéria pre biskupov. Tomuto vatikánskemu úradu bude novo organizácia prekladať každý rok správu o svojom fungovaní. Doteraz tak musela robiť raz za päť rokov. Vatikán navyše bude mať posledné slovo vo všetkých zmenách vo vnútornom usporiadaní organizácie.

Podľa španielskeho denníka El País nové pravidlá znamenajú pre vplyvnú organizáciu degradáciu postavenia jej lídra ako aj jej nezávislosti voči Vatikánu.

Pápež František totiž rozhodol, že vedúceho Opus Dei nebude už ďalej možné menovať za biskupa, ako to bolo doteraz zvykom. Podľa pápeža by fungovanie katolíckej organizácie malo byť viac založené na charizme a osobných vlohách ako na hierarchii.

Opus Dei má vo svete viac ako 90-tisíc členov a patrí k najvplyvnejším katolíckym organizáciám. Jej význam vzrástol predovšetkým v období diktatúry Francisca Franca v Španielsku, keď jej členovia boli vymenovaní aj do španielskej vlády.

Organizácia vlastní vo svete významné a rozsiahle majetky a prispieva na chod mnohých školských organizácií. Predstavitelia Opus Dei boli bývalými členmi obviňovaní z manipulácie, donucovania, používania sektárskych praktík a šírenia veľmi konzervatívnych názorov.

Ako skupinu bažiacu po moci vykreslil Opus Dei vo svojich románoch spisovateľ Dan Brown.

Opus Dei má prezývku aj svätá mafia, pretože to je veľká a vplyvná spoločnosť. Členmi sú vedúce osobnosti politiky a ekonomiky, univerzitní profesori, novinári a redaktori, ale tiež bankári. Opus Dei má prepojenie na pevnú sieť bánk, do ktorých prispievajú jej členovia, ale aj veľmi bohatí darcovia.

Zdroj: pravda.sk / InfoVojna


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti