Bulharský Lukoil bude aj napriek embargu EÚ na dovoz ropných produktov z Ruska rafinovať ruskú ropu. Čoraz viac vystrašená eurokomisia narieka a varuje, že tým dôjde k porušeniu protiruských sankcií

22.11.2022 | 17:20
  0
EÚ vo svojom júnovom sankčnom balíku zakázala nákup, dovoz alebo transfer ruskej ropy od 5. decembra 2022 a ďalšie rafinované ropné produkty od 5. februára 2023 z Ruska.

Bulharská úradnícka vláda a Lukoil Neftochim Bulgaria sa dohodli, že budú pokračovať v prevádzke a vývoze ropných produktov do EÚ do konca roku 2024, pokiaľ budú platiť dane domovskej krajine v plnej výške, informoval portál euractiv.com. Európska komisia však varovala, že by to porušilo sankčný režim eurobloku.

Podľa podpredsedu vlády pre hospodársku politiku Hrista Alexijeva zmena povedie k dodatočným 350 miliónom eur v štátnom rozpočte. „Dnes sme dosiahli veľmi dôležitý krok – od 1. januára 2023 Lukoil presunie všetku výrobu, príjmy a dane, ktoré sa majú zaplatiť do Bulharska, a nie, ako to bolo predtým, do Holandska alebo Švajčiarska,“ povedal H. Alexijev na brífingu s vedením ruskej ropnej spoločnosti.

„Do týždňa, keď Bulharsko prijme príslušné právne akty, dohľad nad Lukoilom rozhodne o prechode na schému, v ktorej prevedie svoje skutočné zisky zo spracovania ropy do Bulharska,“ uviedlo vedenie ruskej spoločnosti.

Vyhnúť sa európskemu embargu?

Dohoda sa oplatí aj Lukoilu, pretože z Bulharska de facto urobí základňu na čiastočné obídenie európskeho ropného embarga. EÚ vo svojom júnovom sankčnom balíku zakázala nákup, dovoz alebo transfer ruskej ropy od 5. decembra 2022 a ďalšie rafinované ropné produkty od 5. februára 2023 z Ruska.

Bulharsko však dostalo výnimku „v dôsledku svojej špecifickej geografickej expozície“ a do konca roku 2024 bude môcť naďalej dovážať surovú ropu a ropné produkty prostredníctvom námornej dopravy.

Európska komisia už oznámila, že Lukoil nemôže vyvážať ropné produkty vyrobené z ruskej ropy z Bulharska, no dočasná vláda tvrdí, že stanovisko Bruselu bolo nesprávne interpretované bulharskými médiami, uviedlo v októbri ministerstvo financií. Poukázalo na výnimku, ktorá oslobodzuje od sankcií „rafinované ropné produkty vyrobené v tretej krajine na báze ruskej ropy a vyvážané do inej krajiny alebo tretej krajiny“, „pretože boli vyrobené mimo Ruska“.

Inými slovami, benzín a nafta vyrobené z ruskej ropy mimo bloku, ktoré sa inak riadia pravidlami podporovanými EÚ, ako je nadchádzajúci cenový strop ruskej ropy, môžu vstúpiť na jednotný trh.

Dočasná vláda v Sofii má medzitým v úmysle zrušiť dekrét predchádzajúcej vlády Kirila Petkova, ktorý po 5. decembri zakazuje vývoz palív vyrobených ruskou rafinériou v Bulharsku. Ruskej spoločnosti to umožní pokračovať v práci v Bulharsku v súčasnom režime až do 31. decembra 2024, kedy uplynie platnosť osobitnej výnimky pre Bulharsko.

Zneužívanie

Spoločnosť bola dlhodobo tŕňom v oku bulharských úradov. V septembri Komisia na ochranu hospodárskej súťaže obvinila bulharský Lukoil zo zneužívania svojho dominantného postavenia uplatňovaním „stláčania cien“ veľkoobchodu s palivami v Bulharsku.

Lukoil Neftohim Bulharsko, ktorý sa pripojil k skupine Lukoil v roku 1999, je najväčšou ropnou rafinériou na Balkáne. Rafinéria sa nachádza v čiernomorskom prístave Burgas a bola postavená tak, aby mohla rafinovať iba ruskú ropu a iné vzácne druhy ropy z Blízkeho východu.

Napriek dominantnému postaveniu na trhu v rokoch 2006 až 2020 spoločnosť vykázala zisky len v rokoch 2007, 2016 a 2017, pričom vo všetkých ostatných rokoch deklarovala straty. V najnovšej správe zverejnenej v roku 2020 spoločnosť oznámila stratu viac ako 255 miliónov eur.

Sprostredkovateľskou spoločnosťou v obchode s ropou pre Bulharsko je švajčiarska spoločnosť Litasco, ktorá je väčšinovým akcionárom spoločnosti Lukoil Neftochim Bulgaria. Tá nakupuje ropu od ruského Lukoilu a predáva ju do rafinérie v Bulharsku. Vyhne sa tak plateniu daní v Bulharsku a väčšia časť zisku zostáva v Rusku.

Zmluvné podmienky spoločnosti Lukoil

Ruská spoločnosť uviedla, že sa zaväzuje zvýšiť príjmy v bulharskom rozpočte za štyroch podmienok – zachovanie makroekonomického prostredia, prevádzka závodu pri maximálnom výkone, využívanie ruskej ropy „Ural“ a zrušenie zákazu vývozu ropných výrobkov z Bulharska.

Vicepremiér Hristo Alexiev hovorí, že neexistuje dôvod, prečo by Bulharsko nemalo ekonomicky profitovať z tejto situácie. „Prečo sa pripraviť o 400 až 450 miliónov eur v štátnej pokladnici,“ povedal minister.

Peniaze by mali pochádzať z 10-percentnej korporátnej dane z reálneho zisku rafinérie plus zadržania 33-percentného dočasného solidárneho príspevku za rok 2022. Vicepremiér upozornil, že ak sa s Lukoilom nedohodnú, firma zváži zatvorenie rafinérie.

Výkonný riaditeľ Lukoil Neftochim Burgas Ilshat Sharafutdinov poznamenal, že viedli „konštruktívne rokovania“ s bulharskou vládou. Je podľa neho spravodlivé, aby dane z aktivít spoločnosti zostali v Bulharsku.

„Závod v Burgase funguje podľa tejto schémy od roku 2020, takže finančné príjmy môžu zostať v Bulharsku. Ekonomická realita odvtedy takéto nadmerné zisky neumožňovala. Po zmene podnikateľskej schémy si musíme uvedomiť, že je dôležité zachovať makroekonomické podmienky – aké máme dnes. Ďalšou dôležitou podmienkou je, že závod je maximálne zásobovaný „Uralom“ (ruskou ropou),“ povedal I. Sharafutdinov.

Zdroj: trend.sk


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti